fbpx

CERTIFIKÁT

Inštitút pre testovanie a certifikáciu, a.s. má akreditované skúšobné laboratóriá podľa ČSN EN ISO/IEC 17 025. Národný akreditačný orgán - Český inštitút pre akreditáciu (ČIA) udelil v roku 1991 ITC Osvedčenie o akreditácii skúšobného laboratória ako jednej z prvých inštitúcií v Českej republike. Akreditácia poskytuje klientom garancie nezávisle a objektívne vykonávaných kvalitných služieb a zároveň je meradlom technickej spôsobilosti pracoviska. Skúšobné laboratóriá AZL 1004, AZL 1007.1, AZL 1007.4, certifikačné orgány pre výrobky COV 3020 a COV 3048 majú priznaný flexibilný rozsah akreditácie - tzn. majú možnosť zaviesť nové metódy alebo normy v rámci svojho flexibilného rozsahu akreditácie podľa aktuálnych potrieb svojich zákazníkov. Vo výstupných dokumentoch sú potom tieto postupy označené ako flexibilne akreditované. Priznaný rozsah flexibilný akreditácie je uvedený v prílohách k osvedčenia o akreditácii AZL a COV.
Zariadenie Alcyone bolo testované skúšobným laboratóriom elektrických výrobkov Inštitútu pre testovanie a certifikáciu. Zodpovedá triede B normy ČSN EN 55022.
error: Alert: Chránený obsah.