fbpx

GEOPATOGÉNNE ZÓNY A ICH VPLYV.

ČO SÚ GEOPATOGÉNNE ZÓNY?

Geopatogénne zóny pochádzajú zo zemského jadra. Sú výsledkom porúch elektromagnetického vlnenia, ktoré vzniká v dôsledku zlomov v zemskej kôre. Zlomy spôsobujú predovšetkým zemetrasenia a činnosť sopiek. Tieto poruchy sú merateľné aj keď ich nemusí byť na prvý pohľad vidieť a teda nie sú nič nadprirodzené. Je to vedecky dokázaný jav. Problematiku geopatogénnych zón nie je možné poprieť, pretože sa jej venovali mnohé národy už pred vyše štyritisíc rokmi. Napríklad v starovekej Číne riešili vopred, kde môžu postaviť dom a ktorým miestam sa radšej vyhnúť, lebo sú nebezpečné a vedú pod nimi „dračie žily“– tak sa volali kedysi geopatogénne zóny (GPZ). Cisár Kuang Yü dokonca vydal zákon podľa ktorého nemohol nikto začať stavať dom, pokiaľ prútikár nepotvrdil, že daná lokalita nie je v geopatogénnych oblastiach a územím neprechádzajú „dračie žily“. Aj Egypťania, Gréci či Rimania postupovali pri budovaní domov veľmi opatrne. Lokalitu, kde chceli začať stavať, ohradili plotom a rok až dva na nej pásli dobytok. Potom časť zvierat utratili a len ak mali zdravú pečeň, pustili sa do práce. Príroda im ukázala správnu cestu.
Keďže v minulosti boli ľudia podstatne viac spojení s prírodou a rešpektovali všetko čo im príroda naznačovala a kam ich smerovala, rozhodovanie bez potvrdenia prírodou nebolo prípustné. K tomu sa kedysi sledovalo nie len správanie dobytku, ale i správanie psov, pretože tí zo škodlivých zón utekali. Zo zvierat ich ďalej nemajú radi lastovičky, bociany, myši, škrečky, líšky, diviaky. Najlepším pomocníkom je jednoznačne príroda – napríklad mačka je pravým opakom psa. Preto do miest, kde mačka rada odpočíva, neumiestňujeme posteľ, miesto odpočinku ani pracovisko. Aj včelám a mravcom je dobre v GPZ. Napr. miesta, kde sa nachádzali mraveniská boli často totožné s GPZ. Aj rastliny reagujú – na ovocných stromoch, rastúcich v nehomogenizovanom poli, vznikajú rôzne pokrútenia kmeňa, praskliny, vytekanie miazgy, vyschýnanie haluzí, mnohé stromy náhle dostávajú i tzv. “mŕtvicu”.

GPZ môžeme rozdeliť do viacerých skupín ako napríklad:
1)  Podzemné vodné toky, ale aj miesta v blízkosti vodných tokov, mokrín.
2)  Geologické anomálie – tektonické zlomy, poklesy a dotyky hornín, rádioaktívne oblasti. Tieto anomálie sa nachádzajú na celom povrchu zeme, vo väčších, alebo menších intenzitách.
3)  Prípadne vytvorené ako: siete, elektrické, plynové, rozvody, kanalizácie a iné.
4)  Hartmannove a Curryho pásy vznikajú narušením homogenity geomagnetického pola zeme. Ich pôvod je kozmický.

K tým najškodlivejší pre ľudský organizmus patria jednoznačne podzemné vodné toky (hlavne krížené podzemné vody).

AKO VPLÝVAJÚ GEOPATOGÉNNE ZÓNY NA ČLOVEKA?

Reakcia ľudského organizmu na geopatogénne zóny je u každého z nás rôzna a s rôznou intenzitou. Niektorí ľudia majú iba veľmi slabú reakciu, iní zase intenzívnejšiu. Veľmi dôležitá je aj intenzita geopatogénnych zón a ako dlho v danom prostredí fungujeme. Nie je jedno, či sa v nej nachádzate 10 minút, alebo niekoľko rokov. Toto všetko ovplyvňuje pôsobenie na organizmus. Ak človek funguje v zlom prostredí niekoľko rokov začnú vznikať zdravotné problémy a po dlhých rokoch sa zdravotné problémy môžu stať závažnejšími. Imunitný systém už nedokáže odolávať a vznikajú rôzne druhý chorôb, keďže na dvoch jedincov to môže pôsobiť úplne odlišne. Od nevysvetliteľného pocitu nepohody a podvedomej snahy odtiaľ „utiecť“ alebo si presadnúť, cez pocit podráždenosti, nervozity, nevyspatosti až ku zhoršeniu a vzniku chorôb. Geopatogénna zóna spôsobuje pokles potenciálu energie čchi v akupunktúrnych dráhach a vytvára blokády čakier, ktoré ju z prostredia dočerpávajú. Tým rozladí biopole človeka, ktoré tvorí jeho prirodzený obranný systém voči vonkajším vplyvom. To následne spôsobuje veľké oslabenie jeho vitálnych síl a zníži celkovú adaptabilitu organizmu. Potom vypuknú rozličné choroby, zosilnia sa skryté vrodené vady a začínajú zlyhávať slabšie orgány. Ohrozenejšie sú najmä deti, chorí a starí ľudia, ktorí nemajú už také silné ochranné biopole.

Inak povedané na ľudský organizmus pôsobia elektrické a magnetické polia, vibrácie a radiácie, ktoré často vôbec nevnímame. Naše bunky však vedú s týmito činiteľmi vnútorný boj, čím dochádza k zníženiu ich produktivity. Niektoré typy zón majú schopnosť rozkmitať atómy ťažkých prvkov, teda prvky s vyššou atómovou hmotnosťou. Doslova vojna atómov a molekúl vyvolaná geopatogénnou zónou v ľudskom tele spôsobí dlhotrvajúce zdravotné problémy a choroby. Keď by sme sa na to pozreli od tej najmenšej čiastočky v ľudskom tele: Dlhodobým pôsobením sa bunka oslabuje a zamoruje sa jedovatými odpadmi z neznámych chemických reakcií. V konečnej fáze môže dôjsť až k nezvratnému poškodeniu štruktúry bunky a následne k jej zničeniu.

Zosilňujú aj stavebné konštrukcie pôsobenie geopatogénnych zón?

Áno, napr. železobetónové konštrukcie, výstuže panelov, kovové vodné trúbky a pod. – samé o sebe nepôsobia škodlivo, no vzájomne sa v bytoch kumulujú, ich križovanie a celkové pôsobenie zvyšuje negatívny vplyv týchto stavebných materiálov na človeka v kombinácii s geopatogénnymi zónami. Nezdravo vyžarujú materiály zo škváry, cementu a keramzitu. Najlepšiu istotu máme pri prírodných materiáloch (tehla z hliny, vypaľované silikátové tvárnice jako hebel, ypor, ytong, vápencový kameň, drevo, korok, vápno apod). Nevhodne pôsobia i domy postavené tak, že neladia s vyžarovaním zemského magnetického poľa, ktoré prúdi v severo-južnom smere. Tvorba zón je závislá okrem iného aj na podzemnej vode. Preto pri zmene objemu podzemných i podpovrchových vôd dochádza k zmenám priestorových hraníc geopatogénnych zón nad povrchom. Rovnako tak môže šírenie zóny ovplyvniť vzdušná vlhkosť. Čím je vyššia, tým sa zóny ľahšie šíria. Niektoré zóny sa navyše prenášajú po určitých materiáloch. S obľubou sa šíri po materiáloch tvorených atómami s veľkou atómovou hmotnosťou – napríklad kovy. Tie pod vplyvom geopatogénnej zóny rezonujú – prenášajú ju často aj na veľkú vzdialenosť. Typicky rúrky ústredného kúrenia a vodovodu, vedenie elektrickej siete atď. Geopatogénne zóny sú prenosné po organizmoch – teda aj po človeku. Záleží na obsahu rôznych látok v tkanivách, ako sú napríklad tuky, voda, minerália atď. Keďže obsah týchto látok je u každého jedinca iný, je určitá zóna po jednom človeku prenosná, po inom nie. Ak je geopatogénna zóna po danom jedincovi prenosná, poškodzuje jeho organizmus.

Uvedieme niektoré príznakov pri pôsobení geopatogénnych zón:

 •       zmeny elektrického odporu kože a mozgových rytmov
 •       malátnosti, únavy, pocit chladu
 •       budenie zo spánku, bolesti hlavy, oslabenie pamäti
 •       oslabuje sa imunitný systém, zmena sedimentácie krvi
 •       kolísania krvného tlaku a tepu
 •       reumatickej artritídy
 •       potraty, deformácií plodu a neplodnosti
 •       arytmie srdca a srdcovo-cievnych ochorení
 •       ochorenie pečene
 •       leukémie
 •       nádorové ochorenia

Pokiaľ na jedinca pôsobia geopatogénne zóny dlhé obdobie v rozpätí päť až desať rokov, môžu spôsobovať už závažné ochorenia menované na posledných miestach.

ČO POMÁHA V BOJI S GEOPATOGÉNNYMI ZÓNAMI?

V minulosti spávali ľudia na kožušinách (predovšetkým baranie), pri miestach spania si dávali semená rozličného druhu, najmä však horčičné, tiež gaštany, žalude, orechy. Slama bývala pod lôžkom, ale i na streche domu práve z týchto príčin. A nesmieme zabudnúť na otvorený oheň a sviečky, ktoré neodmysliteľne patrili do domov. Dokázali totiž “rozprášiť” efekt škodlivého žiarenia geoaktívnych zón tým, že ohňom spôsobovali chemické a fyzikálne zmeny prostredia a zároveň vypaľovali baktérie a iné nečistoty v ňom obsiahnuté. Existujú tiež rôzne horniny, kamene a kryštály, ktoré v domácnosti nemohli a aj nemôžu chýbať.

100% účinná metóda ochrany zdravia je nebyť v takom prostredí. Pokiaľ geopatogénna zóna nevzniká v mieste, kde sa nachádza, ale bola sem privedená, môžete prerušiť jej vodič – napr. nahradiť kovové rúrky za umelohmotné. Možností ako si domácnosť aspoň drobne vylepšiť je mnoho a jednou z nich sú aj produkty Alcyone od pána Popelku, ktorý sa danej problematike úspešne venuje už viac ako 25 rokov. Produkty Alcyone menia negatívne frekvencie RG poľa a kozmického žiarenia, čiastočne eliminujú vplyv elektromagnetického vyžarovania, el. inštalácie a spotrebičov. Ak máte záujem, pozrite si celú ponuku kliknutím na zelené tlačidlo.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

error: Alert: Chránený obsah.